KEDVEZMÉNYEK

Tudj meg többet kedvezményeinkről!

Szeretnénk, ha pénzügyi nehézségek miatt senki sem maradna le a táborozásról, ezért igyekszünk segítséget nyújtani szociális alapú 15.000 Ft-os, 20.000 Ft-os és 25.000 Ft-os kedvezményeinkkel, amiknek összege a táborozási díjból kerül levonásra egy kuponkód megadásával. Ezen felül, lehetőség van 10.000 Ft-os barátkedvezmények érvényesítésére is. Amennyiben ezekkel együtt sem tudják kifizetni a táborozási díjat, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot Ágoston Mihály táborvezetőnkkel a magoston@wol.org e-mail címen!

1. ALAPKEDVEZMÉNY

Szociális alapú kedvezményigénylés feltételei:

 • a táborozó csak egy heti táborunkban vesz részt 2023 nyarán

 • az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme az alább részletezett sávok egyikébe esik

 • az egy háztartásban élők számát és havi nettó jövedelmét igazoló dokumentumokat hiánytalanul megkapjuk feltöltve a kedvezménykérelmi űrlapra

Kedvezmény kategóriák:

 1. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme 130.001 - 150.000 Ft/fő: 15.000 Ft kedvezmény/táborozó gyermek

 2. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme 115.001 – 130.000 Ft/fő: 20.000 Ft kedvezmény/táborozó gyermek

 3. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 115.000 Ft/fő összeget: 25.000 Ft kedvezmény/táborozó gyermek

Mi tartozik bele a jövedelembe?

A szülők/gondviselők keresetén kívül a közös háztartásban élő gyermekek és más rokonok jövedelme is. Kérjük, vegye figyelembe a munkaviszonyból, vállalkozásból származó kereseten kívül a nyugellátást, a gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatásokat, a családi pótlékot, az árvaellátást, ápolási díjat, tartásdíjat, ösztöndíjat, illetve egyéb bevételeket is.

Szükséges igazolások: Jövedelemigazolások

Havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén az utolsó három hónap nettó jövedelmének igazolása a munkáltató által. Egyéb jövedelmek esetén az elmúlt év 1/12-ét kell figyelembe venni. Egyéni vállalkozó vagy őstermelő esetén NAV-os, vagy a könyvelő által kiállított igazolás az előző év jövedelméről. GYES, GYED, nyugdíj, egyéb járadék és ellátás esetén az utolsó három hónap folyósítási szelvényei. Munkanélküli státusz esetén két hónapnál nem régebbi, jelenleg is aktív álláskereső/pályakezdő státuszról, valamint álláskeresési járadékról és segélyről szóló igazolás.

 

Ki tartozik bele a háztartásba?

Közös háztartásba az olyan együtt lakó személyek tartoznak, akik egy ingatlanban vagy annak egy részében élnek, illetve a létfenntartás (pl. étkezési-, rezsi-, napi kiadások) költségeit - legalább részben - közösen viselik. A családdal együtt élő rokon (pl. nagyszülő) vagy nem rokon személyek (pl. a családdal élő államilag gondozott gyermek) szintén beletartoznak a közös háztartásba, az ő jövedelmüket is bele kell számítani a család havi jövedelmébe, illetve az egy főre jutó havi jövedelem számításánál őket is figyelembe kell venni.

 

Szükséges igazolás: Hatósági bizonyítvány az egy háztartásban élőkről

Ez az önkormányzat szerint egy lakcímre bejelentett személyek kormányhivatalnál kikérhető igazolása. Bármely Önkormányzati Hivataltól, Kormányablaktól ki lehet kérni, tartózkodási helytől és állandó lakcímtől független településen is.

A kedvezmény kérelmezésének folyamata:

 1. Kérjük, töltse ki online kedvezménykérelmi űrlapunkat és töltse fel hiánytalanul a jogosultságot igazoló dokumentumokat.

 2. A feltöltött dokumentumok alapján munkatársunk ellenőrzi kérelmét. Három munkanapon belül visszajelzünk Önnek a megadott e-mail címén: pozitív elbírálás esetén elküldjük az igazolt egy főre jutó havi jövedelemi szintnek megfelelő kedvezményre jogosító kupon kódját; ha pedig valamilyen igazolás még hiányzik, kérni fogjuk annak pótlását.

 3. A kapott kuponkód megadásával kitöltheti jelentkezési lapunkat táborunkba. A rendszer így már a kedvezményes árat fogja kiszámlázni Önnek.

 

Mivel a kedvezményt nem automatikusan adjuk, kérjük, ne jelentkezzen a táborba addig, amíg a kuponkódot meg nem kapta, mert utólag nem áll módunkban támogatást jóváírni!

2. BARÁTKEDVEZMÉNY

Barátkedvezmény igénylése:

Barátonként 10.000 Ft kedvezményben részesül az a táborozó, aki egy vagy több olyan ismerősét hívja el magával a táborba, aki az alábbi követelmények mindegyikének együttesen megfelel:

 • Nem a barátkedvezményt kérelmező testvére vagy vele egy háztartásban élő,

 • Jelentkezett és befizette a táborozási díjat,

 • Semmilyen WOL Élet Szava táborban nem vett még részt korábban.

Fontos, a barátonkénti 10.000 Ft nem a táborozás árából kerül levonásra, hanem utólag térítjük vissza, miután a meghívott is jelentkezett és kiegyenlítette a táborozási díjat.

Igénylési folyamat:

 1. A kedvezményt igénybevevő toborzó regisztrál és kap egy számlát.

 2. Megadja ennek az e-számlának a sorszámát a barátjának.

 3. A meghívott a jelentkezése során beírja a számla sorszámát (csak egyet adhat meg), ezzel aktiválja a kedvezményt.

 4. A barát is kap számlát a regisztrációt követően, amit befizet.

 5. Amint beérkezett hozzánk ez az összeg, utólagosan visszatérítjük a toborzónak a meghívottankénti 10 000 Ft-ot.

A kedvezmény akkor is igénybe vehető, ha a táborozó és a meghívott nem ugyanazon a héten táborozik. A barátkedvezmény a tábori díj összegéig halmozható. Olyan személy is igénybe veheti ezt, aki korábban még nem járt táborunkban.