KEDVEZMÉNYEK

Tudj meg többet kedvezményeinkről!

Szeretnénk, ha anyagi okok miatt senki sem maradna le a táborozásról, ezért igyekszünk segítséget nyújtani szociális alapú 15 000 Ft-os, 20 000 Ft-os és 25 000 Ft-os kedvezményeinkkel, amiknek összege a táborozási díjból kerül levonásra egy kuponkód megadásával.

 

A kedvezményigénylés feltételei:

  • a táborozó csak egy hétre jön a nyáron

  • az egy háztartásban élők megfelelnek a lentebb megadott egy főre jutó havi nettó jövedelemi szintek valamelyikének

  • az egy háztartásban élők számát és havi nettó jövedelmét igazoló dokumentumokat hiánytalanul megkapjuk feltöltve a kedvezménykérelmi űrlapra

Kedvezmény kategóriák:

  1. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 120 000 Ft/fő összeget: 15 000 Ft kedvezmény

  2. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 110 000 Ft/fő összeget: 20 000 Ft kedvezmény

  3. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 90 000 Ft/fő összeget: 25 000 Ft kedvezmény

Mi tartozik bele a jövedelembe?

A szülők/gondviselők keresetén kívül a közös háztartásban élő gyermekek és más rokonok jövedelme is. Kérjük, vegye figyelembe a munkaviszonyból, vállalkozásból származó kereseten kívül a nyugellátást, a gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatásokat, a családi pótlékot, az árvaellátást, ápolási díjat, tartásdíjat, ösztöndíjat, illetve egyéb bevételeket is.

Szükséges igazolások: Jövedelemigazolások

Havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén az utolsó három hónap nettó jövedelmének igazolása a munkáltató által. Egyéb jövedelmek esetén az elmúlt év 1/12-ét kell figyelembe venni. Egyéni vállalkozó vagy őstermelő esetén NAV-os, vagy a könyvelő által kiállított igazolás az előző év jövedelméről. GYES, GYED, nyugdíj, egyéb járadék és ellátás esetén az utolsó három hónap folyósítási szelvényei. Munkanélküli státusz esetén két hónapnál nem régebbi, jelenleg is aktív álláskereső/pályakezdő státuszról, valamint álláskeresési járadékról és segélyről szóló igazolás.

 

Ki tartozik bele a háztartásba?

Közös háztartásba az olyan együtt lakó személyek tartoznak, akik egy ingatlanban vagy annak egy részében élnek, illetve a létfenntartás (pl. étkezési-, rezsi-, napi kiadások) költségeit - legalább részben - közösen viselik. A családdal együtt élő rokon (pl. nagyszülő) vagy nem rokon személyek (pl. a családdal élő államilag gondozott gyermek) szintén beletartoznak a közös háztartásba, az ő jövedelmüket is bele kell számítani a család havi jövedelmébe, illetve az egy főre jutó havi jövedelem számításánál őket is figyelembe kell venni.

 

Szükséges igazolás: Hatósági bizonyítvány az egy háztartásban élőkről

Ez az önkormányzat szerint egy lakcímre bejelentett személyek kormányhivatalnál kikérhető igazolása. Bármely Önkormányzati Hivataltól, Kormányablaktól ki lehet kérni, tartózkodási helytől és állandó lakcímtől független településen is.

A kedvezmény kérelmezésének folyamata:

  1. Kérjük, töltse ki online kedvezménykérelmi űrlapunkat és töltse fel hiánytalanul a jogosultságot igazoló dokumentumokat. 

  2. A feltöltött dokumentumok alapján munkatársunk ellenőrzi kérelmét. Három munkanapon belül mindenképp visszajelzünk Önnek a megadott e-mail címén: pozitív elbírálás esetén elküldjük az igazolt egy főre jutó havi jövedelemi szintnek megfelelő kedvezményre feljogosító kupon kódját; ha pedig valamilyen igazolás még hiányzik, kérni fogjuk annak pótlását. 

  3. A kapott kuponkód megadásával kitöltheti jelentkezési lapunkat táborunkba. A rendszer így már a kedvezményes árat fogja kiszámlázni Önnek.

 

Mivel a kedvezményt nem automatikusan adjuk, kérjük, ne jelentkezzen a táborba addig, amíg a kuponkódot meg nem kapta, mert utólag már nem lehet támogatást jóváírni!